Liostaí Leabhar - 2023/24

Liostaí Leabhar - 2023/24

Tá an Roinn Oideachais i ndiaidh maoiniú a chur ar fáil do scoileanna ionas nach thitfidh costas na leabhair agus cóipleabhair ar na tuistí as seo amach. Ullmhóidh na múinteoirí na liostaí leabhar mar is gnáth, ach is an scoil féin a cheannóidh gach rud. Níl aon ghá mar sin na liostaí a fhoilsiú anseo a thuilleadh.

Cé go gceannóimid na leabhair agus na cóipleabhair agus trealamh ar nós taos, siosúir srl, fágfar fúibh féin stáisinéaracht pearsanta a cheannach .i. cás peann luaidhe agus dathanna (marcóirí nó pinn luaidhe daite). Seachas sin, is féidir glacadh leis go gceannóidh an scoil gach rud eile a bheadh de dhíth ar na daltaí.

Cosúil le gach bhliain eile, beidh téascsleabhair áirithe ceannaithe ag an scoil nach mbeidh sé i gceist go scríobhadh na daltaí iontu. Bheadh muid ag iarraidh roinnt blianta a fháil as na leabhair seo roimh cinn úra a cheannach. I gcás na leabhair oibre srl a bhíodh á cheannach ag na tuistí go dtí seo, beidh na daltaí ag scríobh iontu mar is gnáth, agus ceannófar leaganacha nua gach bhliain.

The Dept of Education has provided funding to schools so that the costs of school booklists will no longer be borne by parents. The múinteoirí will prepare the booklists as usual, but it is the school itself that will buy everything. There is no longer any need to publish the booklists here as in the past.

While we will buy all the books and copybooks and equipment such as glue, scissors etc, it is left to the parents to purchase personal stationery i.e. a pencil case and colours (markers or colouring pencils). Apart from that, it may be assumed that the school will buy everything else the children will need.

As in previous years, certain textbooks that have always been bought by the school are not to be written in by the pupils. We would expect to get a number of years use from these before having to buy new ones. In the case of workbooks etc that were previously bought by parents, pupils will be able to write in these as before, and the school will buy new ones each year.

Bealt
06 2024
Briseadh Meán-téarma
Bealt
14 2024
Trialacha Caighdeánaithe
14-Már-2024
Bhí bliain thar a bheith rathúil againn sa Féile Ceoil agus ghlac gach uile rang páirt i gcomórtais ranga agus dar ndóigh ghlac an-chuid dár ndaltaí páirt sna comórtais aonair chomh maith ...
23-Feabh-2024
Bhí ár bhfoireann fichille san iomaíocht an tseachtain seo i mBaile Chill Mhantáin agus d'éirigh thar cionn leo ar fad. Is tortha é seo ar a gcuid dian-oibre agus ar dhian oibre M.Caroline & M.Kieran atá i ndiaidh ...
21-Noll-2023
Bhí maidin álainn againn in ainneoin na gaoithe agus rinne na ranganna ar fad éacht ag seinm agus ag canadh do na tuistí ar fad.  Tá súil againn gur bhain na tuistí ar fad taitneamh as a n-iarrachtaí.  Tháinig an fear mór díreach in am agus ...
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2024 Gaelscoil an Inbhir Mhóir