Liostaí Leabhar - 2023/24

Liostaí Leabhar - 2023/24

Tá an Roinn Oideachais i ndiaidh maoiniú a chur ar fáil do scoileanna ionas nach thitfidh costas na leabhair agus cóipleabhair ar na tuistí as seo amach. Ullmhóidh na múinteoirí na liostaí leabhar mar is gnáth, ach is an scoil féin a cheannóidh gach rud. Níl aon ghá mar sin na liostaí a fhoilsiú anseo a thuilleadh.

Cé go gceannóimid na leabhair agus na cóipleabhair agus trealamh ar nós taos, siosúir srl, fágfar fúibh féin stáisinéaracht pearsanta a cheannach .i. cás peann luaidhe agus dathanna (marcóirí nó pinn luaidhe daite). Seachas sin, is féidir glacadh leis go gceannóidh an scoil gach rud eile a bheadh de dhíth ar na daltaí.

Cosúil le gach bhliain eile, beidh téascsleabhair áirithe ceannaithe ag an scoil nach mbeidh sé i gceist go scríobhadh na daltaí iontu. Bheadh muid ag iarraidh roinnt blianta a fháil as na leabhair seo roimh cinn úra a cheannach. I gcás na leabhair oibre srl a bhíodh á cheannach ag na tuistí go dtí seo, beidh na daltaí ag scríobh iontu mar is gnáth, agus ceannófar leaganacha nua gach bhliain.

The Dept of Education has provided funding to schools so that the costs of school booklists will no longer be borne by parents. The múinteoirí will prepare the booklists as usual, but it is the school itself that will buy everything. There is no longer any need to publish the booklists here as in the past.

While we will buy all the books and copybooks and equipment such as glue, scissors etc, it is left to the parents to purchase personal stationery i.e. a pencil case and colours (markers or colouring pencils). Apart from that, it may be assumed that the school will buy everything else the children will need.

As in previous years, certain textbooks that have always been bought by the school are not to be written in by the pupils. We would expect to get a number of years use from these before having to buy new ones. In the case of workbooks etc that were previously bought by parents, pupils will be able to write in these as before, and the school will buy new ones each year.

D.Fómh
30 2023
Briseadh meán-téarma na Samhna
Noll
22 2023
Saoire na Nollag
Feabh
05 2024
Saoire Lá 'le Bríde
Feabh
15 2024
Saoire Lá 'le Pádraig
20-M.Fómh-2023
Rinne Bord Bainsitíochta na scoile athbhreithniú aréir ar pholasaí agus ar ráiteas chonsanta leanaí agus ar ráiteas agus measúnú riosca um chumhdach leanaí na scoile agus tá na leaganacha reatha le feiceáil anois ar shuíomh na scoile ...
30-Meith-2023
Seo thíos nuachtlitir na bliana ag cur síos ar na himeachtaí ar fad a rinne na ranganna éagsúla i rith na bliana. Tá súil againn gur bhain na daltaí an oiread céanna taitneamh astu is ar bhain an fhoireann. Ár mbuíochas le M.Aoife as ucht an nuacht
29-Meith-2023
Tá deireadh na bliana sroichte againn ar deireadh agus ba bhliain iontach í. Beidh leath lá amárach againn agus beidh cead ag na daltaí a éadaí féin a chaitheamh.
28-Meith-2023
Bhí lá iontach ag an sorcas inniu againn agus bhain an scoil ar fad an-sult as an seó. Táimid thar a bheith buíoch as Colm agus n fhoireann ar fad i Sorcas Gerbola as a dtaispeántas draíochtúil, spraíúil, beomhar agus ceolmhar.
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2023 Gaelscoil an Inbhir Mhóir