Covid-19

Faraor, tá cás dearfach deimhnithe anois i bpobal na scoile. Tá litir seolta maidir le seo le feiceáil anseo. Leanfaidh an scoil gach treoir ón FSS amach anseo chun gach duine a choimeád slán i rith an ama seo.

Seo an leathanach ar a choimeádfar gach eolas, comhairle agus treoracha ón scoil fad is atáimid ag obair faoi scáth na paindéime.

Tá ár Ráiteas um Pholasaí Covid-19 le feiceáil anseo.

Tá ár bplean fillte chun scoile le feiceáil anseo.

Tá póstaeir eolas crochta ar fud na scoile ar mhaithe le daltaí agus an fhoireann a chur ar an eolas maidir le dea-chleachtas sláinteachais. Tá na póstaeir seo ar fad le feiceáil anseo.

Seo hiad na cásanna gur chóir páistí nó baill foirne fanacht sa bhaile.
 • Dár ndóigh má tá cás deimhnithe i do theaghlach (a chónaíonn leat), ná tar ar scoil.
 • Má tá na comharthaí ort (giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas) fan sa bhaile agus cuir glaoch ar do dhochtúir.
 • Má tá na comharthaí (giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas) ar duine i do theaghlach (a chónaíonn leat) fan sa bhaile agus cuir glaoch ar an dochtúir.
 • Má tá tú ag fanacht ar thoradh tástála tú féin, ná tar ar scoil.
 • Fiú má tá duine i do theaghlach (a chónaíonn leat) ag fanacht ar thorthaí tástála, ná tar ar scoil go dtí go bhfuil toradh diúltach faighte acu.
 • Fiú sa chás go bhfuil dochtúir i ndiaidh a rá leat, nó le duine i do theaghlach (a chónaíonn leat) dul chun tástáil a fháil, ach níl an tástáil déanta fós agat, arís, fan sa bhaile go dtí go bhfuil toradh diúltach faighte.
An dara cheist faoi Covid-19 atá ag teacht go rialta ná cathain gur chóir dúinn páistí a sheoladh abhaile, agus cén idirdhealú ar chóir a dhéanamh ar chásanna Covid-19 agus gnáth tinnis nó rúitíní casta srl?
 • Caithfear páiste a sheoladh abhaile le cás amhrasta Covid-19 má tá na comharthaí thuasluaite (giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas) acu.
 • Má sheoltar páiste abhaile faoin amhras seo beidh orthu fanacht sa seomra leithlise faoi chúram Mháire agus iarrfar ar na tuistí glaoch láithreach a chur ar a ndochtúir clainne.
 • Mar sin, nílimid ag iarraidh é seo a dhéanamh ach nuair nach bhfuil aon rogha againn.
 • Ciallaíonn sé seo nach gá gach páiste a dheireann go bhfuil pian sa bholg nó tinneas cinn orthu. Is minic nach bhfuil i gceist le seo ach tinneas scoile.
 • Leanfaimid na gnáth nósanna faoi pháistí a sheoladh abhaile de bharr timpistí ar an gclós srl, sé sin, déanfar gach iarracht iad a choimeád ar scoil más féidir leo go deireadh an lae.

Tá na treoirlínte thuas tógtha ón Isolation Quick Guide agus an Assessment and Testing Pathway foilsithe ag hpsc.ie

Má tá aon cheist faoin mhéid seo, seol go oifig@gaelscoilim.ie iad le bhur dtoil.

Unfortunately, we now have a confirmed positive case in the school community. A letter sent regarding this matter can be seen here. The school will follow all directions from the HSE to keep everyone in the school safe during this time.

This is the page on which all information, advice and directions from the school so long as we are working during the pandemic.

Our Covid-19 Policy Statement can be accessed here.

Our return to school plan can be accessed here.

Information posters have been posted all over the school in order to inform pupils and staff alike as to recommended hygiene practices. The posters can all be seen here.

These are the circumstances in which a child or staff member should stay at home.
 • Of course, if there is a confirmed case in the household, stay at home.
 • If you have symptoms (shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell) please stay at home and ring your doctor.
 • If anyone in your household has symptoms (shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell) please stay at home and ring the doctor.
 • If you are awaiting test results yourself, don't come to school, until a negative result has been confirmed.
 • Even if someone in your household is awaiting test results, don't come to school, until a negative result has been confirmed.
 • Even if your doctior has referred you (or someone in your household) for a test, but the test has not yet been done, then you should still stay at home until a negative result has been confirmed.
The second question that is frequently asked regarding Covid-19 is when we should send a child home from school and what distinction should be made between a suspected Covid-19 case and the normal illnesses, twisted ankles etc?
 • Children must be sent home with suspected Covid-19 if they present with the above mentioned symptoms (shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell).
 • If a child is to be sent home for this reason they will wait in the isolation room under the supervision of Máire and parents will be asked to make an urgent appointment with their doctor.
 • We don't want to do this unless there is absolutely no alternative.
 • For this reason, we can not send home every child who reports a headache or a pain in their stomach. Children often reports such minor ailments which are quickly forgotten about.
 • We will follow our usual procedures in the case of children with minor injuries on the clós etc, in that we will make every effort to keep them in school until the end of the day.

If there are any questions regarding the above, please send them to oifig@gaelscoilim.ie .

The above guidelines are taken from the Isolation Quick Guide and the Assessment and Testing Pathway published by hpsc.ie.

No events found
23-D.Fómh-2020
Ghlac roinnt dár ndaltaí páirt sa chomórtas 'Social Inclusion Week 2020' curtha ar siúl ag AISW (Africa Ireland Society Wicklow) le déanaí agus bhí roinnt buaiteoirí againn. Tá roinnt d'obair na ndaltaí le feiceáil thíos sa ...
16-D.Fómh-2020
Tá sé am anois a bheith ag smaoineamh ar cheiliúradh Oíche Shamhna san am aisteach ina mairimid faoi láthair. Dar ndóigh ní féidir leanúint le na gnáth-nósanna a bhí againn le blianta, ach mar sin féin, measaimid go bhfuil sé ...
09-D.Fómh-2020
Tá na cruinnithe tuistí / múinteoirí ar fáil anois ar Aladdin Connect más mian le tuistí am a oireann dóibh féin a chur in áirithe. Faraor, beidh athrú i mbliana de bharr an Covid-19. Ní bheimid in ann na cruinnithe seo a ...
12-M.Fómh-2020
Tá fógraí crochta ag an gclub ag rá nach bhfuil cead madraí a bheith ar shuíomh na scoile ar bhonn sláinte agus sábháilteachta. Dár ndóigh is eisceacht iad madraí cúnta. Ba mhór linn bhur gcomhoibriú maidir le seo.
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2020 Gaelscoil an Inbhir Mhóir