Covid-19

Seo an leathanach ar a choimeádfar gach eolas, comhairle agus treoracha ón scoil fad is atáimid ag obair faoi scáth na paindéime.

Tá comhairle nua eisithe ag an Roinn Oideachais maidir le scoileanna agus iad athoscailte anois don scoilbhliain nua. Tá an chomhairle ar fad le léamh anseo, ach tá achoimre air sa mhéad a leanann.

 • tabhair fá ndeara go bhfuil an liosta comharthaí Covid-19 níos leithne anois ná mar a bhí roimh Samhradh.
 • Is iad na comharthaí anois ná giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas, srón ag rith nó blocáilte, pianta nó tuirse, scórnach tinn, nó tinneas cinn.

Tá 9 monatóirí CO2 seolta ag an Roinn chugainn agus tá siad curtha sna seomraí is gnóthaí sa scoil. Tá siad an-simplí le n-úsáid agus tá a fhios ag an bhfoireann cad atá le déanamh nuair a léiríonn siad go bhfuil gá le haerú a dhéanamh ar an seomra ina bhfuil siad.

Tá breis montaóirí ar ordú ag an scoil agus nuair a thagann siad beidh ceann againn i ngach seomra ranga sa scoil.

Tá ár Ráiteas um Pholasaí Covid-19 le feiceáil anseo.

Tá ár bplean fillte chun scoile le feiceáil anseo.

Tá póstaeir eolas crochta ar fud na scoile ar mhaithe le daltaí agus an fhoireann a chur ar an eolas maidir le dea-chleachtas sláinteachais. Tá na póstaeir seo ar fad le feiceáil anseo.

Seo hiad na cásanna gur chóir páistí nó baill foirne fanacht sa bhaile.
 • Dár ndóigh má tá cás deimhnithe i do theaghlach (a chónaíonn leat), ná tar ar scoil.
 • Má tá na comharthaí ort (giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas, srón ag rith nó blocáilte, pianta nó tuirse, scórnach tinn, nó tinneas cinn) fan sa bhaile agus cuir glaoch ar do dhochtúir.
 • Má tá na comharthaí (giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas, srón ag rith nó blocáilte, pianta nó tuirse, scórnach tinn, nó tinneas cinn) ar duine i do theaghlach (a chónaíonn leat) fan sa bhaile agus cuir glaoch ar an dochtúir.
 • Má tá tú ag fanacht ar thoradh tástála tú féin, ná tar ar scoil.
 • Fiú má tá duine i do theaghlach (a chónaíonn leat) ag fanacht ar thorthaí tástála, ná tar ar scoil go dtí go bhfuil toradh diúltach faighte acu.
 • Fiú sa chás go bhfuil dochtúir i ndiaidh a rá leat, nó le duine i do theaghlach (a chónaíonn leat) dul chun tástáil a fháil, ach níl an tástáil déanta fós agat, arís, fan sa bhaile go dtí go bhfuil toradh diúltach faighte.
An dara cheist faoi Covid-19 atá ag teacht go rialta ná cathain gur chóir dúinn páistí a sheoladh abhaile, agus cén idirdhealú ar chóir a dhéanamh ar chásanna Covid-19 agus gnáth tinnis nó rúitíní casta srl?
 • Caithfear páiste a sheoladh abhaile le cás amhrasta Covid-19 má tá na comharthaí thuasluaite (giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas, srón ag rith nó blocáilte, pianta nó tuirse, scórnach tinn, nó tinneas cinn) acu.
 • Má sheoltar páiste abhaile faoin amhras seo beidh orthu fanacht sa seomra leithlise faoi chúram Mháire agus iarrfar ar na tuistí glaoch láithreach a chur ar a ndochtúir clainne.
 • Mar sin, nílimid ag iarraidh é seo a dhéanamh ach nuair nach bhfuil aon rogha againn.
 • Ciallaíonn sé seo nach gá gach páiste a dheireann go bhfuil pian sa bholg nó tinneas cinn orthu. Is minic nach bhfuil i gceist le seo ach tinneas scoile.
 • Leanfaimid na gnáth nósanna faoi pháistí a sheoladh abhaile de bharr timpistí ar an gclós srl, sé sin, déanfar gach iarracht iad a choimeád ar scoil más féidir leo go deireadh an lae.

Tá na treoirlínte thuas tógtha ón Isolation Quick Guide agus an Assessment and Testing Pathway foilsithe ag hpsc.ie

Má tá aon cheist faoin mhéid seo, seol go oifig@gaelscoilim.ie iad le bhur dtoil.

This is the page on which all information, advice and directions from the school so long as we are working during the pandemic.

New advice has been issued by the Dept of Education regarding the safe reopening of schools for the school year ahead. That advice can be read here, but it is summarised in what follows.

 • Please note that the list of symtoms is now more extensive than was the case before summer.
 • the list of symptoms now include shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell, a runny or a blocked nose, aches or tiredness, a sore throat, or a headache.

The Department of Education have sent us 9 CO2 monitors and they have been placed in the busiest classrooms in the school. They are very easy to use and the staff know what to do if they indicate that the room in which they are placed needs to be ventilated.

The school has ordered more monitors and when they have arrived we will have a monitor in every classroom in the school.

Our Covid-19 Policy Statement can be accessed here.

Our return to school plan can be accessed here.

Information posters have been posted all over the school in order to inform pupils and staff alike as to recommended hygiene practices. The posters can all be seen here.

These are the circumstances in which a child or staff member should stay at home.
 • Of course, if there is a confirmed case in the household, stay at home.
 • If you have symptoms (shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell, a runny or a blocked nose, aches or tiredness, a sore throat, or a headache) please stay at home and ring your doctor.
 • If anyone in your household has symptoms (shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell, a runny or a blocked nose, aches or tiredness, a sore throat, or a headache) please stay at home and ring the doctor.
 • If you are awaiting test results yourself, don't come to school, until a negative result has been confirmed.
 • Even if someone in your household is awaiting test results, don't come to school, until a negative result has been confirmed.
 • Even if your doctior has referred you (or someone in your household) for a test, but the test has not yet been done, then you should still stay at home until a negative result has been confirmed.
The second question that is frequently asked regarding Covid-19 is when we should send a child home from school and what distinction should be made between a suspected Covid-19 case and the normal illnesses, twisted ankles etc?
 • Children must be sent home with suspected Covid-19 if they present with the above mentioned symptoms (shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell, a runny or a blocked nose, aches or tiredness, a sore throat, or a headache).
 • If a child is to be sent home for this reason they will wait in the isolation room under the supervision of Máire and parents will be asked to make an urgent appointment with their doctor.
 • We don't want to do this unless there is absolutely no alternative.
 • For this reason, we can not send home every child who reports a headache or a pain in their stomach. Children often reports such minor ailments which are quickly forgotten about.
 • We will follow our usual procedures in the case of children with minor injuries on the clós etc, in that we will make every effort to keep them in school until the end of the day.

If there are any questions regarding the above, please send them to oifig@gaelscoilim.ie .

The above guidelines are taken from the Isolation Quick Guide and the Assessment and Testing Pathway published by hpsc.ie.

No events found
03-M.Fómh-2021
Beidh Sinéad Riley ag filleadh orainn ag deireadh na míosa seo nuair a cheadaíonn an Roinn ranganna iarscoile a eagrú arís chun na ranganna drámaíochta a dhéanamh arís do Ranganna 3 - 6.  Seo thíos an nóta a sheol Sinéad ...
23-Lún-2021
Beidh suíomh na scoile ar oscailt ar Dé Luan 30 Lúnasa ó meánlae go dtí 16:00 más mian libh teacht chun Hoodies scoile a cheannacht don bhliain nua. Tá an réimse iomlán toisí againn a oireadh do gach dalta.
26-Iúil-2021
Seo chugaibh nuachtlitir na bliana. Ár mbuíochas le M.Pól ach go háirithe é seo a chur le chéile. Go mbaine sibh uile sult as agus as na laethanta saoire.
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2021 Gaelscoil an Inbhir Mhóir