Covid-19

Tá sé fógartha ag an rialtas go leanfaidh an dianghlasáil Leibhéal 5 go tús Mí Aibreán ar a laghad anois, ach tá na scoileanna le hoscailt anois diaidh ar ndiaidh. Tá nóta seolta go tuistí Naíonáin - Rang 2 inniu ar Aladdin agus is féidir é a léamh anseo. Beidh nóta eile ag dul go tuistí na hardranganna i gceann coicíse má tá siad le hoscailt ar 15 Márta mar atá pleanáilte faoi láthair.

D'fhoilsigh an leas-príomhoifigeach leighis, Dr Ronan Glynn litir do thuistí na tíre ag meabhrú do chách an tábhacht a bhaineann le cloí leis na srianta leibhéal cúig i rith na seachtainí romhainn, ionas gur féidir leanúint leis an bplean na scoileanna a oscailt go hiomlán. Meabhraítear freisin daoibh gan bhailiú lasmuigh de gheataí na scoile ar maidin nó ag am scor. Is féidir litir an Dr Glynn a léamh anseo.

Seo an leathanach ar a choimeádfar gach eolas, comhairle agus treoracha ón scoil fad is atáimid ag obair faoi scáth na paindéime.

Tá ár Ráiteas um Pholasaí Covid-19 le feiceáil anseo.

Tá ár bplean fillte chun scoile le feiceáil anseo.

Tá póstaeir eolas crochta ar fud na scoile ar mhaithe le daltaí agus an fhoireann a chur ar an eolas maidir le dea-chleachtas sláinteachais. Tá na póstaeir seo ar fad le feiceáil anseo.

Seo hiad na cásanna gur chóir páistí nó baill foirne fanacht sa bhaile.
 • Dár ndóigh má tá cás deimhnithe i do theaghlach (a chónaíonn leat), ná tar ar scoil.
 • Má tá na comharthaí ort (giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas) fan sa bhaile agus cuir glaoch ar do dhochtúir.
 • Má tá na comharthaí (giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas) ar duine i do theaghlach (a chónaíonn leat) fan sa bhaile agus cuir glaoch ar an dochtúir.
 • Má tá tú ag fanacht ar thoradh tástála tú féin, ná tar ar scoil.
 • Fiú má tá duine i do theaghlach (a chónaíonn leat) ag fanacht ar thorthaí tástála, ná tar ar scoil go dtí go bhfuil toradh diúltach faighte acu.
 • Fiú sa chás go bhfuil dochtúir i ndiaidh a rá leat, nó le duine i do theaghlach (a chónaíonn leat) dul chun tástáil a fháil, ach níl an tástáil déanta fós agat, arís, fan sa bhaile go dtí go bhfuil toradh diúltach faighte.
An dara cheist faoi Covid-19 atá ag teacht go rialta ná cathain gur chóir dúinn páistí a sheoladh abhaile, agus cén idirdhealú ar chóir a dhéanamh ar chásanna Covid-19 agus gnáth tinnis nó rúitíní casta srl?
 • Caithfear páiste a sheoladh abhaile le cás amhrasta Covid-19 má tá na comharthaí thuasluaite (giorra anála, casacht nua gan míniú eile, teocht ard nó athrú boladh nó blas) acu.
 • Má sheoltar páiste abhaile faoin amhras seo beidh orthu fanacht sa seomra leithlise faoi chúram Mháire agus iarrfar ar na tuistí glaoch láithreach a chur ar a ndochtúir clainne.
 • Mar sin, nílimid ag iarraidh é seo a dhéanamh ach nuair nach bhfuil aon rogha againn.
 • Ciallaíonn sé seo nach gá gach páiste a dheireann go bhfuil pian sa bholg nó tinneas cinn orthu. Is minic nach bhfuil i gceist le seo ach tinneas scoile.
 • Leanfaimid na gnáth nósanna faoi pháistí a sheoladh abhaile de bharr timpistí ar an gclós srl, sé sin, déanfar gach iarracht iad a choimeád ar scoil más féidir leo go deireadh an lae.

Tá na treoirlínte thuas tógtha ón Isolation Quick Guide agus an Assessment and Testing Pathway foilsithe ag hpsc.ie

Má tá aon cheist faoin mhéid seo, seol go oifig@gaelscoilim.ie iad le bhur dtoil.

It has been announced that the level 5 restrictions will continue now until the beginning of April at least, but the schools are to be gradually reopened over the month of March. A note has been sent to the parents from Naíonáin - Rang 2 today on Aladdin and it can be seen here. A further note will be sent in a fortnight to the senior classes if they are to reopen on the 15th March as is currently planned.

The Deputy Chief Medical Officer, Dr Ronan Glynn has published a letter to the parents of the country reminding everyone of the importance of continuing to adhere to the level 5 restrictions in the coming weeks, so that the planned full reopening of the schools can proceed. Parents are also reminded not to gather outside the school gates in the mornings or at going home time. Dr Glynn's letter can be read here.

This is the page on which all information, advice and directions from the school so long as we are working during the pandemic.

Our Covid-19 Policy Statement can be accessed here.

Our return to school plan can be accessed here.

Information posters have been posted all over the school in order to inform pupils and staff alike as to recommended hygiene practices. The posters can all be seen here.

These are the circumstances in which a child or staff member should stay at home.
 • Of course, if there is a confirmed case in the household, stay at home.
 • If you have symptoms (shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell) please stay at home and ring your doctor.
 • If anyone in your household has symptoms (shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell) please stay at home and ring the doctor.
 • If you are awaiting test results yourself, don't come to school, until a negative result has been confirmed.
 • Even if someone in your household is awaiting test results, don't come to school, until a negative result has been confirmed.
 • Even if your doctior has referred you (or someone in your household) for a test, but the test has not yet been done, then you should still stay at home until a negative result has been confirmed.
The second question that is frequently asked regarding Covid-19 is when we should send a child home from school and what distinction should be made between a suspected Covid-19 case and the normal illnesses, twisted ankles etc?
 • Children must be sent home with suspected Covid-19 if they present with the above mentioned symptoms (shortness of breath, a new and unexplained cough, a high temperature or a change in the sense of taste or smell).
 • If a child is to be sent home for this reason they will wait in the isolation room under the supervision of Máire and parents will be asked to make an urgent appointment with their doctor.
 • We don't want to do this unless there is absolutely no alternative.
 • For this reason, we can not send home every child who reports a headache or a pain in their stomach. Children often reports such minor ailments which are quickly forgotten about.
 • We will follow our usual procedures in the case of children with minor injuries on the clós etc, in that we will make every effort to keep them in school until the end of the day.

If there are any questions regarding the above, please send them to oifig@gaelscoilim.ie .

The above guidelines are taken from the Isolation Quick Guide and the Assessment and Testing Pathway published by hpsc.ie.

No events found
29-Meith-2021
Tá deireadh na bliana sroichte againn ar deireadh agus cad é mar bhliain a bhí ann. Bhí lá breá gréine inniu againn agus píotsa agus uachtar reoite ann chun na daltaí agus na múinteoirí a choimeád sásta. Beidh leath lá amárach
13-Meith-2021
Ní raibh an aimsir rómhaith an tseachtain seo caite agus ar deireadh ní rabhamar in ann ach Lá Spóirt a chur ar siúl ach do leath na scoile.  Mar sin, tá an leath eile le déanamh amárach, mar is cosúil go mbeidh an aimsir go ...
26-Bealt-2021
Rinne an Ghaelscoil ceiliúradh ar Lá na hAfraice inné agus bhí roinnt ranganna ag déanamh oibre ealaíne, rince agus tionscnaimh chun foghlaim faoi chultúir iléagsúlacha na hAfraice. Seo thíos roinnt samplaí den méid atá déanta.
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2021 Gaelscoil an Inbhir Mhóir