Coróinvíreas - Deireadh na Bliana

Coróinvíreas - Deireadh na Bliana

Mar is eol daoibh, tá tús curtha inniu ar chéim 1 de plean 5-chéime an rialtais srianta an dianghlasála a mhaolú. Ón lá seo amach, tá cead ag múinteoirí cuairt a thabhairt ar shuíomh na scoile más gá, chun trealamh nó fearas a bhailiú chun tacú leis an gcianfhoghlaim. Níl cead ag an bhfoireann faraor an lá ar fad a chaitheamh ar an suíomh, agus níl cead againn ar fad a bheith ar an suíomh le chéile.

Mar sin, as seo go deireadh na scoilbliana, leanfaidh na múinteoirí ag tacú libh agus le na daltaí sa bhaile. Má éiríonn linn bogadh ar aghaidh go céim 2, déanfaimid iarracht lá a eagrú gur féidir libh bualadh isteach ar do sheomra ranga ag am ar leith, mar a rinneamar an tseachtain roimh thús an tréimhse dianghlasála, chun aon ábhair phearsanta atá fágtha sa scoil a bhailiú, ach seolfar treoracha faoi seo nuair a thagann an t-am cuí.

Cuirfear ar an eolas sibh na múinteoirí ranga a bheidh ag gach páiste agus na leabhairliostaí cuí don bhliain romhainn i Mí Meithimh mar is gnáth.

Táimid ag súil go mór le gach duine a fheiceáil ar ais arís a luaithe agus is féidir, ach idir an dá linn, molaimid go láidir an obair ar fad atá ar siúl agaibh sa bhaile le bhur bpáistí, cé go n-aithnímid na deacrachtaí ar fad a bhaineann leis. Ní féidir ach bhur ndícheall a dhéanamh agus tréaslaímid libh agus le na daltaí ar fad as bhur n-iarrachtaí.

Má tá aon cheisteanna nó treoir sa bhreis de dhíth, is féidir dul i dteagmháil leis an múinteoir ranga nó oifig@gaelscoilim.ie

Go bhfana sibh uile slán agus sábháilte agus go bhfeicimid ar ais ar scoile a chéile sinn sar i bhfad.

As you are aware, today marks the first day of phase 1 of the government's 5-phase plan to ease the lockdown restrictions. From this day on, teachers are permitted access to the school if necessary to collect equipment or materials to assist in the distance learning. Unfortunately, school staff are not allowed to be on site all day, nor are all staff permitted to be on site at the same time.

For this reason, we will continue sending work home to the pupils every week and we will strive to meet the varying needs of all of our pupils to be best of our abilities. After that date, if the move to phase 2 is authorised, we will look at arranging a day and a specific time, like we did the week before the lockdown, when you can drop in to collect any personal property that may have been left in the school, but details of this will be issued when that day comes.

We are looking forward to seeing everyone again as soon as is possible, but in the meantime we would like to praise everyone for all the hard work being done at home with the children, as we recognise all the difficulties that go with that. You can only do your best and we would like to congratulate everyone (parents and pupils) for all your efforts to date.

If you have any questions or need any further direction you can contact your class teacher or oifig@gaelscoilim.ie

May you all stay safe and healthy and may we all meet back again at school before long.

No events found
11-Ean-2021
Fé mar atá cloiste agaibh anois, tá athoscailt na scoile curtha siar go deireadh na míosa ar a laghad. Cé gur trua é seo, caithfimid leanúint leis an obair ar-líne go dtí go ndeirtear go bhfuil cead againn na páistí a fháiltiú ...
07-Ean-2021
Tá orainn filleadh ar an gcianfhoghlaim don mhí seo.  Mar sin, tá na múinteoirí i ndiaidh na leabhair a bheidh ag teastáil ó na daltaí a fhágáil amach sna seomraí ranga agus ba chóir daoibh teacht isteach amárach (Aoine 8 Eanáir)
17-Noll-2020
Beidh Daidí na Nollag ag tabhairt cuairte orainn maidin amárach idir 10:00 agus 11:30. De bharr na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair ní bheidh sé i láthair ar shuíomh na scoile ach beidh sé linn go fíorúil ar Zoom. Tá cead ...
16-Noll-2020
Tá Coiste na Nollag san Inbhear Mór ag eagrú Lorg na Nollag sa bhaile chun an séasúr draíochtúil a cheiliúradh. D'fhéadfadh tuistí lá spraíúil a chaitheamh timpeall an baile agus tá duaiseanna le buachaint gach lá. Tá comórtas
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2021 Gaelscoil an Inbhir Mhóir