Kids Inc

Kids Inc

Tá Kids Inc ag cur séirbhís iarscoile ar fáil i nGaelscoil an Inbhir Mhóir ó Meán Fómhair 2019 i leith. Tá siad ann mar sheirbhís do thuistí nach bhfuil i gcónaí in ann bheith ann chun a bpáistí a bhailiú ar a 2:55 (nó 1:55 do na naíonáín). Tá rogha leathan solúbtha de mhodhanna íocaíochta acu agus d'fhéadfadh roinnt tuistí a bheith i dteideal maoiniú ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Tá gach eolas ar fáil ó KidsIncAfterschool.ie

Tá roinnt roghanna ar fáil do thuistí Ghaelscoil an Inbhir Mhóir, ina measc:

 • Uair na Naíonáin

  Is clár é seo do thuistí le páistí i Naíonáin Bheaga nó Naíonáin Mhóra agus le páistí sna hardranganna, ionas gur féidir gach duine a bhailiú ag an am céanna.

 • Club Iarscoile

  Bíonn an club seo ar siúl ón dheireadh an lae scoile go dtí 6.30pm

  Tá ról tábhachtach ag an gclár iarscoile agus spóirt i bhforbairt sóisialta agus mothúchánach na bpáistí agus ní hionann é agus síneadh leis an lá scoile. Cláir páiste-lárnach atá i gceist le raon leathan ghníomhaíochtaí chruthaitheacha agus bríomhara ar féidir na páistí páirt a ghlacadh iontu gach lá. Tá foireann traenálaithe oilte agus grinnfhiosraithe ann a chuireann clár gníomhaíochtaí in oiriúint do mianta, cumais agus aoiseanna na bpáistí ar fáil. Cuirtear bia agus béilí folláin agus cothaitheach ar fáil a leanann treoirlínte na Roinne Sláinte i dtaobh Bia agus Cothú.

 • Club Obair Bhaile

  Beidh deis ag na páistí a n-obair bhaile a dhéanamh faoi threoir agus mhaoirseoireacht na foirne. Ba chóir dár ndóigh do thuistí an obair bhaile agus an léitheoireacht ach go háirithe a sheiceáil iad féin ar eagla nach raibh am é ar fad a chríochnú.

Kids Inc have been providing an afterschool service at Gaelscoil an Inbhir Mhóir since September 2019. They are available as a service for parents in the school who cannot collect their children at 2:55 (or 1:55 for infants). They provide a range of affordable and flexible payment options and some parents may qualify for subsidised funding from Department of Social Protection.

There is also more information available at KidsIncAfterschool.ie

There are a number of After School Care options for parents including:

 • Sibling / Infant Hour Club

  This programme is for children in junior and senior infants to accommodate parents with children in older classes with one pick up time.

 • Afterschool club

  This programme takes place when classes finish and continues up to 6.30pm

  The afterschool and sports programme plays an important role in the social and emotional development of children and is not intended to be an extension of the school day. The programmes are child led and we have a wide range of creative and physical activities that children can tap into throughout the afternoon. The team of specialised staff and sports coaches who are Garda vetted provide a best practice activity programme ensuring that each child’s age and abilities and interests are taken into consideration. Healthy and nutritious meals and snacks devised to follow the Department of Health’s Food and Nutritional Guidelines ar provided.

 • Homework Club

  Children will have an opportunity to complete their homework under the supervision and guidance. However, parents should check their child’s homework and reading at home as they may not have time to complete it all.

Feabh
17 2020
Briseadh Meán Téarma - Midterm Break
Már
14 2020
Cóineartú 2020
Már
16 2020
Saoire Lá 'le Pádraig
Aib
06 2020
Saoire na Cásca
Bealt
04 2020
Lá Saoire Bainc
06-Feabh-2020
Tá an rugbaí ar ais anois agus tá feachtas fógraíochta Aldí ar siúl arís freisin. Tá M.Tracey ag bailiú na greamóga ar fad agus tá dhá phictiúr iomlán le líonadh - sin sé chéad greamóg ar fad. Má tá na greamóga sin agaibh sa ...
06-Feabh-2020
Beidh foireann snámha na scoile in iomaíocht ar an Domhnach beag seo (9 Feabhra) i gcomórtas Scoileanna Sóisearacha na hÉireann san Ionad Náisiúnta Uisce. Tá ríméad orainn gur cháiligh Freya, Laura, Naoise & Seáinín don ...
03-Feabh-2020
Beidh mic léinn ó Scoil Síceolaíochta Choláiste na hOllscoile BÁC ag tabhairt cuairte chun scoile an tseachtain seo chugainn chun taighde a dhéanamh ar ionbhá agus féiniúlacht na ndaltaí. Cuirfidh siad agallaimh ar pháistí ...
31-Ean-2020
Bhí Séamus ó Zeeko linn an tseachtain seo agus thug sé cuairt ar na daltaí go léir ó Rang 2 - Rang 6 chun cúrsaí sábháilteachta ar-líne a phlé leo. Bhí an méid a roinn sé le na daltaí thar a bheith suimiúil agus chuir sé go ...
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2020 Gaelscoil an Inbhir Mhóir