Seachtain na Rothar

Ghlac Gaelscoil an Inbhir Mhóir páirt i Seachtain na Rothar 24 - 28 Meitheamh.  Fuaireamar rothair éagsúla agus clogaid ar iasacht ón gclub rothaíochta (M.Emma!) agus mar sin bhí gach duine in ann páirt a ghlacadh.
03-Iúil-19
Seachtain na Rothar

Ghlac Gaelscoil an Inbhir Mhóir páirt i Seachtain na Rothar 24 - 28 Meitheamh. Fuaireamar rothair éagsúla agus clogaid ar iasacht ón gclub rothaíochta (M.Emma!) agus mar sin bhí gach duine in ann páirt a ghlacadh. Bhí uair amháin ag gach rang na scileanna éagsúla a chleachtadh, a múineadh trí cluichí a imirt ag úsáid cóin agus bratacha.

Bhí ar páistí áirithe feidhmniú mar shoilsí tráchta ag úsáid cóin nó bratacha glasa nó dearga. Bhí ar gach duine eile ar na rothair stopadh nó rothaíocht ag braith ar dhath na soilse tráchta. D'imríomar 'lean-an-ceannaire' ina raibh orthu a chéile a leanúint idir na cóin gan dul thar a chéile. Bhí sé níos deacra ar na hardranganna ar rothaíocht i mbeirteanna. Rinne siad rásanna sealaíochta freisin chun muinín na leanaí a ardú.

Taispeánadh do na bunranganna conas na boinn agus na coscáin a sheiceáil ar mhaithe len iad a spreagadh amhlaidh a dhéanamh lena rothair féin sa bhaile. Taispeánadh do na hardranganna conas na boinn a phumpáil freisin.

Bhí comórtas dathaithe do na bunranganna agus comórtas ealaíne rothar don todhchaí a dhearadh do na hardranganna. Léirigh roinnt de na daltaí cruthaitheacht thar cuimse i leith na rothaíochta. Bronnadh boinn agus bandaí rosta mar dhuaiseanna do na buaiteoirí. Bhí teastas ann freisin do gach duine a ghlac páirt i Seachtain an Rothar sa scoil.

Ó thús deireadh bhain na daltaí ar fad an-spraoi, an-sult agus an-tairbhe as an gclár, rud a bhí soiléir ag deireadh na seachtaine nuair a bhí an scoil plódaithe le rothair na ndaltaí féin. D'imigh na himeachtaí ar fad go mór i bhfeidhm orthu is cosúil. Bhí roinnt duaiseanna beaga againn ón RSA a thaitin go mór leis na daltaí freisin. Bheadh sé ar intinn againn ócáidí mar seo a dhéanamh arís amach anseo. Ár mbuíochas le M.Emma as ucht é seo go léir a eagrú dúinn.

Gaelscoil an Inbhir Mhóir took part in bike week from the 24th – 28th June. A local bike club loaned us some striders bikes and helmets so that all the children could have access to the program. Each class took it in turns to have an hour to learn the skills of pedalling, braking and turning. This was taught through a variety of games using cones and flags.

Some children took it in turns to be the traffic light with either red and green cones or flags. All the others were on their bikes and had to either stop or go depending on the colour of the traffic light. We played 'follow-the-leader' where they had to follow around the cones one after another without passing out. We made it even harder for the older classes by getting them to cycle in pairs. Relay races were also done in pairs which helped to build up their confidence.

The younger children were shown how to check their tyres and brakes and encourage doing this to their own bikes at home. The older children were taught the same but also how to pump up a tyre.

We held a colouring competition for the younger classes and a design-your-bike for the future competition and what we got back was fantastic. Some of the ideas that the children have around cycling are very creative. Medals and wrist bands were provided as prizes for the top 3. We also did a certificate for each of the children to show that they participated in Bike week (Seachtain na Rothar) at the school.

From beginning to end the children really enjoyed this program and this was evident towards the end of the week when the school was inundated with children’s bikes. All in all we think it was a great success. We got high-vis jackets, pencils and pencil parers from the RSA which all the children were delighted with. We hope to run more programmes like this in the future at the school. Many thanks to M.Emma for organising all this for us.

Ean
28 2020
Zeeko - Sábháilteacht Ar-líne
Már
14 2020
Cóineartú 2020
17-Ean-2020
Bhí Glaoch na Gaelscoile réidh ag deireadh na bliana seo caite, ach leis an Nollaig agus gach a bhain leis, rinneadh dearmad é a fhoilsiú go hoifigiúil anseo. Ár leithscéal as seo ach seo dhaoibh anois é. Comhghairdeachas ...
17-Ean-2020
Tá iarscoláirí dár gcuid féin i ndiaidh féilire ar ardchaighdeán a fhorbairt le radhairc ón mbaile seo againne agus tá cóipeanna ar díol ó oifig na scoile ar €5 an ceann. Is maith linn tacaíocht a thabhairt dár n-iarscoláirí ...
10-Ean-2020
Tá Cór na Scoile tosaithe ar ais ar an gcleachtadh don bhliain mhór atá romhainn. Mar is gnáth, beidh páistí ó Rang 3 - Rang 6 ag glacadh páirte san Fhéile Cheoil arís i mbliana. Tá an comórtas ar siúl ar Domhnach 8 Márta ...
19-Noll-2019
Tháinig Daidí na Nollag chun cuairte orainn ar an Mháirt agus b'iontach do na leanaí bualadh leis ar scoil. Bhí na páistí go léir go hálainn ag canadh roimh ré agus bhain gach a raibh i láthair sult agus taitneamh as an gceol ...
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2020 Gaelscoil an Inbhir Mhóir