Bleaist Eolaíochta - Science Blast

Chuaigh ceithre rang go Áth Cliath ar an Déardaoin chun páirt a ghlacadh sa Bhleaist Eolaíochta -an dá Rang 4 le M.Aoife & M.Caroline agus an dá Rang 6 le M.Pól & M.Áine. Bhí tús luath againn ar maidin agus d'fhágamar an scoil ...
07-Márta-20
Bleaist Eolaíochta - Science Blast

Chuaigh ceithre rang go Áth Cliath ar an Déardaoin chun páirt a ghlacadh sa Bhleaist Eolaíochta -an dá Rang 4 le M.Aoife & M.Caroline agus an dá Rang 6 le M.Pól & M.Áine. Bhí tús luath againn ar maidin agus d'fhágamar an scoil ar a 08:00 chun bheith thuas san RDS roimh 09:30.

Rinne an ceithre rang éacht le na tionscnaimh a bhí curtha le chéile acu. Rinne Rang 4 Aoife obair fíorshuimiúil faoi chadhnairí a dhéanamh as torthaí agus glasraí agus bhí ann suim ag na moltóirí as an méid a bhí déanta acu. Rinne Rang 4 Caroline taighde ar bholcáin agus ar conas agus cén fáth go bpléascann siad agus arís bhí an-suim ag gach duine a chonaic a raibh le feiceáil.

Rinne Rang 6 M.Pól taighde ar chúrsaí aeraidinimice le roicéid agus paraisiúit agus bhí an tóir ar na roicéid ach go háirithe, a bhí seolta arís is arís eile mar léiriú ar an obair. Rinne Rang 6 M.Áine obair ar athrú aeráide agus ar an dtionchar atá aige ar ainmhithe éagsúla mórthimpeall an domhain.

Bhí an aiseolas a fuaireamar ó na moltóirí thar a bheith dearfach agus ba léir go raibh siad tógtha lena bhí déanta againn. Bhí deis freisin againn taighde na scoileanna ar fad eile a fhiosrú agus a mheas agus ní raibh amhras ar bith ach go raibh ár saothar gach cuid chomh maith le hiarrachtaí na scoileanna eile. B'fhéidir an rud is fearr faoin lá ná go raibh sé go léir trí Ghaeilge agus bhí deis ag na ranganna ar fad lá iomlán a chaitheamh i gcomhluadar Gaelach.

Táimid fíorbhuíoch as múinteoirí Pól, Áine, Caroline agus Aoife as ucht an obair go léir a rinne le roinnt míonna anuas chun na daltaí a ullmhú don lá mór agus as múinteoirí Treasa, Sinéad agus Tiernan a tháinig linn ar an lá. Tá an moladh is mó tuillte áfach ag múinteoir Aoife a d'eagraigh an ócáid ar fad agus a spreag na múinteoirí agus na daltaí ar fad chun gnímh. Bhíomar uile chomh tógtha leis an lá nach bhfuil amhras ar bith ach go bhfillfimid arís an bhliain seo chugainn.

Four classes went to Dublin on Thursday to take part in the Bleaist Eolaíochta - the two Rang 4 with M.Aoife & M.Caroline and the two Rang 6 with M.Pól and M.Áine. We had an early start in the morning and we left at 08:00 to be up in the RDS before 09:30.

The four classes produced excellent projects. Rang 4 Aoife did a very interesting project on making batteries from fruits and vegetables and the adjudicators showed great interest in what they had done. Rang 4 Caroline researched volcanoes and how and why they erupt and again there was great interest in their work.

Rang 6 Pól carried out experiments on aerodynamics with rockets and parachutes and the rockets in particular were in great demand, being repeatedly launched back and forth as demonstrations of the work. Rang 6 Áine studied climate change and the impacts it is having on different animals all over the world.

The feedback received from the from the adjudicators was overwhelmingly positive and it was clear that they were very taken with the work we had done. We had the chance too to see all the work done by other schools and there is no doubt that our projects were every bit as good as that of the other schools. Perhaps the best part of the day was that it was all as Gaeilge and the pupils all had the chance to spend the day in the company of fellow Gaeil.

We must thank the class teachers Pól, Áine, Caroline and Aoife for all their hard work over the last few months preparing for the big day and to M.Treasa, M.Sineád and Tiernan for accompanying us on the day. The biggest thanks must go to M.Aoife of course who organised the whole affair and who inspired the teachers and pupils to produce this great work. We all enjoyed the day so much that there is no doubt but that we will be back next year.

M.Fómh
01 2020
Athoscailt na Scoile
30-Meith-2020
Inniu an lá deireanach agus críochnaímid go hoifigiúil ar a 12:15.  Is cúis lúcháir agus ceiliúrtha é an lá seo de ghnáth agus bíonn idir áthas agus brón orainn chuile bhliain slán a fhágáil le Rang 6.  Faraor, i mbliana ní ...
25-Meith-2020
Ná dearmad gur amárach (Aoine 26 Meitheamh) an deis dheireanach agaibh maoin na ndaltaí a bhailiú ón scoil (leabhair, ealaíon, cótaí srl) agus leabhair leabharlainne nó scoile a thabhairt ar ais chugainn. Faraor, beidh orainn ...
23-Meith-2020
Tá ionad oideachais Loch Garman i ndiaidh webinar le Gráinne Mulcahy a eagrú a phléifidh an t-aistriú ó Rang 6 chun meanscoile. Tá sé saor-in-aisce ach caithfear áit a chur in áirithe leis an nasc seo.
22-Meith-2020
Bhí Hannah agus Róisín linn i mbliana ag reáchtáil ranganna códála tar éis scoile do dhaltaí R3 - R6 agus bhí an tóir ar a raibh ar siúl acu. Tá Whizzkids.ie i ndiaidh iarraidh orainn bhur n-aird a dhíriú ar a gcóras úr-nua ...
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2020 Gaelscoil an Inbhir Mhóir