Bailiú na Leabhair Scoile

Mar is eol daoibh, tá baol anois ann go mbeimid dúnta ar feadh tréimhse níos faide ná an choicís a bhí fógartha roimhe seo.  Cé nach féidir bheith cinnte cá fhad a mhairfidh an tréimhse, tá an fhoireann ar fad anseo aontaithe ...
18-Márta-20
Bailiú na Leabhair Scoile
Mar is eol daoibh, tá baol anois ann go mbeimid dúnta ar feadh tréimhse níos faide ná an choicís a bhí fógartha roimhe seo. Cé nach féidir bheith cinnte cá fhad a mhairfidh an tréimhse, tá an fhoireann ar fad anseo aontaithe gur chóir dúinn ullmhú chun tacaíocht a thabhairt do na daltaí leanúint leis an obair ó baile, chomh fada agus is féidir.
Táimid go léir ag pleanáil anois chun clár oibre seachtainiúil a ullmhú do na páistí, agus seolfar obair na seachtaine abhaile trí Aladdin gach maidin Luan. Tabharfar aiseolas ansin gach maidin Aoine (mar a oireann do na ranganna éagsúla). Ag an bpointe seo, beidh an obair seo bunaithe ar na leabhair scoile atá ag na daltaí don mórchuid.
Chuige sin, beidh an scoil ar oscailt ar an Aoine beag (20 Márta) seo chun deis a thabhairt leabhair na ndaltaí a bhailiú más mian libh é sin a dhéanamh.
Ag glacadh le treoracha an rialtais ó thaobh scaradh sóisialta de, bá mhór linn dá leanfaí na treoirlínte thíos ar an Aoine.
1. Ná tabhair na páistí libh. Daoine fásta amháin atá le teacht.
2. Beidh na leabhair curtha i gcarnáin ar bhoird na ndaltaí ionas nach mbeidh oraibh lámha a leagadh ar leabhair éinne eile.
3. Leanaigí an t-amchlár thíos, ionas nach bhfuil slua bailithe sa scoil ag an am céanna.
Naíonáin Bheaga. 10:00-11:00
Naíonáin Mhóra. 11:00-12:00
Rang 1. 12:00-13:00
Rang 2: 13:00-14:00
Rang 3: 14:00-15:00
Rang 4: 15:00-16:00
Rang 5: 16:00-17:00
Rang 6: 17:00-18:00
Dár ndóigh má tá páistí agat i níos mó ná rang amháin, is féidir na leabhair a bhailiú ag an am céanna.
Tá súil againn go bhfuil ag éirí libh i rith an ama dúshlánaigh seo agus go bhfuil na leanaí ar fad sona sásta slán sa bhaile. Beimid i dteagmháil libh ar bhonn rialta as seo amach agus déanfaimid ár ndícheall na daltaí a choimeád gnóthach agus tógtha le hobair fiúntach ionas go mbeimid ullamh filleadh chun scoile nuair atá an ghéarchéim tráite.
As you are all aware, there is a chance now that we may be closed for a period longer than the fortnight initially announced. While we cannot be certain how long this period will last, the whole staff are in agreement that we should prepare to support the pupils in continuing with the work from home, in so far as is practical.
We are planning now to prepare a weekly programme of work for the children and each week's work will be sent home through Aladdin every Monday morning. Feedback will be given every Friday morning (as appropriate to the needs of the different classes). At this stage, the work will be largely based on the children's schoolbooks.
To this end, the school will be open this Friday coming (20th March) to provide an opportunity to collect the pupil's books if you would like to do so.
In accordance with the govenement's directions regarding social distancing, we would appreciate everyone following the guidelines below on Friday.
1. Do not bring children with you. Adults only allowed on site.
2. The books will be in bundles on each child's desk and so there will be no need to touch anyone else's books.
3. Please adhere to the timetable below, so that there is not a crowd gathered int he school at the same time.
Naíonáin Bheaga. 10:00-11:00
Naíonáin Mhóra. 11:00-12:00
Rang 1. 12:00-13:00
Rang 2: 13:00-14:00
Rang 3: 14:00-15:00
Rang 4: 15:00-16:00
Rang 5: 16:00-17:00
Rang 6: 17:00-18:00
Of course, if you have children in more than one class, you may collect their books in one visit.
We hope that everyone is holding up during this challenging time and that all the children are happy and healthy at home. We will be in regular contact with you from here on and we will endeavour to keep the children busy and occupied with worthwhile work so that we will all be ready to return to school once this crisis has passed.
No events found
29-Meith-2021
Tá deireadh na bliana sroichte againn ar deireadh agus cad é mar bhliain a bhí ann. Bhí lá breá gréine inniu againn agus píotsa agus uachtar reoite ann chun na daltaí agus na múinteoirí a choimeád sásta. Beidh leath lá amárach
13-Meith-2021
Ní raibh an aimsir rómhaith an tseachtain seo caite agus ar deireadh ní rabhamar in ann ach Lá Spóirt a chur ar siúl ach do leath na scoile.  Mar sin, tá an leath eile le déanamh amárach, mar is cosúil go mbeidh an aimsir go ...
26-Bealt-2021
Rinne an Ghaelscoil ceiliúradh ar Lá na hAfraice inné agus bhí roinnt ranganna ag déanamh oibre ealaíne, rince agus tionscnaimh chun foghlaim faoi chultúir iléagsúlacha na hAfraice. Seo thíos roinnt samplaí den méid atá déanta.
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Gaelscoil an Inbhir Mhóir,
Bóthar Emoclew,
An t-Inbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Eire

0402 39199


Suíomh / Location
© 2021 Gaelscoil an Inbhir Mhóir