gaelscoilim5

Gaelscoil an Inbhir Mhóir

Cumann na dtuistí / Parents’ Association

 

Is é cumann na dtuismitheoirí scoile an structúr inar feídir le tuismitheoirí na scoile oibriú le cheíle chun an t-oideachas is fearr, a sholáthar do dhaltaí na scoile. Oibríonn cumann na dtuismitheoirí go dlúth leis an bpriómhoide, leis an bhfoireann agus leis an mbord bainistíochta chun comhtháthú a dhéanamh idir cúrsaí baile agus cursaí scoile. Tá an nasc idir an scoil agus an baile thar a bheith tábhachtach chun go bhfaigheadh an dalta an t-oideachas is foirfe da bhfuil le fáil.

The parents’ association is the structure through which parents in a school can work together for the best possible education for their children. The parent association works with the principal, staff and the board of management to build effective partnership between the home and school. Partnership between the home and school is important because with positive and active partnership the child gets the best that primary education can offer.

 

 

Gaelscoil an Inbhir Mhóir Cumann na dtuistí